За нас

От 1992 год. Кармен започва дейността си в България под името "Гъби Кармен", тъй като основно се занимава със събиране и продажба на диворастящи гъби. От август месец същата година започва да сънува зелени поляни с много горски цветя и една въртушка със закачени на нея билки с етикети "Кармен". Така осъзнава, че Вселената й показва да остави гъбите и да започне да се занимава с билки. Издава първата фактура за билки на 29 октомври 1992 година. С напредването на възрастта тя прехвърля бизнеса на дъщеря си под името "Билки Кармен" ЕООД. Управителят на фирмата е 32 годишната Деница Кармен Лазарова. Фирмата е малка и в нея работят само жени: общо 6 човека.